Biroul de Promovare şi Cooperare Economică

Atribuţii

 

 1. Sensibilizarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul stimulativ de afaceri şi investiţii precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora.
    
 2. Întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital.    
    
 3. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, financiar, legislativ etc., care să-i stimuleze pe aceştia în interesul de dezvoltare a relaţiilor cu parteneri din România.
    
 4. Acordarea de asistenţă operatorilor economici români pe linia verificării bonităţii firmelor pe care le propun sau se propun ca partenere.
   
 5. Acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru partenerii interesaţi, în strictă concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi cu practicile şi standardele comerciale internaţionale; vor fi avute în vedere prevederile acordurilor şi înţelegerilor bi- şi/sau multilaterale cu impact asupra relaţiilor comerciale cu ţara de reşedinţă.
   
 6. Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea de tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe. Acordarea de asistenta operatorilor economici locali care vor sa importe din România.
   
 7. Sprijinirea organizării de acţiuni promoţionale destinate majorării exportului prin:
  • participarea activa la realizarea programului de târguri si expoziţii in tara in care isi desfasoara activitatea si transmiterea de propuneri privind participarea la acele acţiuni cu impact asupra exportului romanesc, atât cu pavilion naţional cat si in cadrul programelor de promovare ale altor instituţii, organizaţii sau chiar ale societarilor comerciale româneşti;
  • transmiterea de propuneri privind organizarea de misiuni economice specializate, simpozioane, mini-expoziţii, inclusiv prin folosirea eventualelor spatii disponibile existente la misiunile diplomatice;
  • acordarea de asistenta de specialitate delegaţiilor din tara prezente pe piata de reşedinţa pentru actiuni de promovare a exportului, inclusiv sprijinirea firmelor româneşti in obţinerea de informaţii privind metodologia si costurile pentru înfiinţarea si funcţionarea reprezentantelor comerciale proprii in tara de resedinta.
    
 8. Diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă, urmărindu-se asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi.

 

 

 

_____________________________

Evoluția schimburilor comerciale bilaterale ȋn perioada 2012-2015

           

   - mil. USD -

 

2012

2013

2014

2015

Total

257,9

210,70

314,60

234,1

Export

169,90

124,00

253,48

162,50

Import

  88,00

  86,70

  61,12

  71,60

Sold

+81,90

+37,30

+192,36

+90,90

 

Pentru anul 2015 se remarcă o scădere a exportului românesc (56%) față de anul 2014 și o creștere cu 1,7 % a exportului tunisian.

 

Principalele mărfuri care au făcut de-a lungul anilor obiectul schimburilor comerciale cu Tunisia sunt următoarele:

 

 1. la export: cereale, uleiuri minerale, produse siderurgice, produse petroliere prelucrate,  cherestea,  articole de sticlărie, articole de uz casnic, fire și fibre sintetice,  produse chimice,  hârtie, rulmenți, îngrășăminte chimice, articole din cauciuc, cazane industriale, materiale plastice și articole din material plastic, grăsimi și uleiuri vegetale, mașini-unelte, mașini, aparate și material electric, piese de schimb pentru industria chimică și de rafinare a petrolului, produse textile, rășini sintetice etc..

 

 1. la import: fosfați și compuși ai acestora, alimente pentru copii, citrice, măsline, ulei de măsline, confecții, mașini și aparate electrice, material electric, uleiuri esențiale și rășini,  uleiuri minerale etc..

 

Cadrul juridic economic bilateral

1. Acord privind cooperarea economică, științifică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisia, semnat la Bucuresti, la 3 iunie 2008, cu prilejul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei Mixte.

2.  Acordul de cooperare la nivelul IMM- urilor din România și Tunisia semnat la 13 iunie 2009.

3.  Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea și   protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.

Notă: Protocolul adiţional la Acordul mai sus menţionat a fost parafat la Tunis la 6 noiembrie 2008, în conformitate cu cele convenite la cea de-a XIV-a sesiune a Comisiei Mixte și cu legislația comunitară în domeniu. Protocolul nu a fost încă semnat, nefiind încă finalizate procedurile interne din partea română.

4. Convenția privind evitarea dublei impozitări asupra veniturilor, semnată la Tunis la 23 septembrie 1987, intrată în vigoare la 19 ianuarie 1989 și care se aplică de la 01 ianuarie 1990.

5. Acord de cooperare între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii, Mediului și Resurselor Hidraulice din Tunisia, semnat  la București, la data de 3 iunie 2008, cu ocazia celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei Mixte.

6. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.

7. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea în domeniul sănătății și a științelor medicale, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.

8. Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1980.

9. Acord de cooperare în domeniul artizanatului – între ministerul român pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii liberale și ministerul tunisian al Comerțului și Artizanatului, semnat la București în data de 29 octombrie 2008 cu prilejul vizitei în România a ministrului tunisian al Comerțului și Artizanatului.

10. Protocol de cooperare între Confederația Națională a Patronatului Român și Uniunea Tunisiană a Industriei Comerțului și Artizanatului (UTICA), semnat la Tunis la 12 martie 1996.

11. Protocolul de constituire a Consiliului oamenilor de afaceri româno-tunisian, (COART) semnat la Tunis, la 11 ianuarie 2003 între Uniunea Tunisiană a Industriei, Comerțului și Artizanatului (UTICA) și Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).   

12. Acord de cooperare între Agentia tunisiană de presă și Rompres, semnat la București, la 3 iunie 2008, cu prilejul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei Mixte.

13. Protocolul de constituire a Consiliului oamenilor de afaceri româno-tunisian, semnat la Tunis, la 11 ianuarie 2003 între CCIR și UTICA.

14. Convenția de cooperare pentru promovarea comerțului exterior între Centrul Român de Comerț Exterior și Centrul Tunisian de Promovare a Exporturilor,  semnat la Tunis, la 11 ianuarie 2003.

15. Protocol de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din Tunis, semnat la Tunis la 14 mai 1992.

16. Protocol de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Camera de Comerț și Industrie din Tunis, semnat la Tunis la 6 iunie 2006.

17. Protocol de cooperare Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Camera de Comerț și Industrie din Sfax, semnat la București în luna noiembrie 2007.

18. Protocol de cooperare Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Camera de Comerț și Industrie din Bizerte, semnat București în luna noiembrie 2007.

19. Protocol de cooperare Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Camera de Comerț și Industrie din Sousse, semnat București în luna iunie 2008.

20. Protocol de cooperare Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timișoara și Camera de Comerț și Industrie din Sousse, semnat Timișoara în luna iunie 2008. 

Mic dejun de lucru francofon la reședința Regatului Belgiei

06.02.2020

La reședința Regatului Belgiei, Excelența Sa ambasadorul României dl. Dan Stoenescu, a…

Participarea Ambasadorului României la proiecția în direct a programului „99 zile: Președinția”

03.02.2020

Ambasadorul României, domnul Dan Stoenescu, a participat la invitația Inițiativei Munathara la…

Întâlnirea ES Dan Stoenescu cu domnul Souhaib Ouadhane, deputat de Tataouine în Adunarea Reprezentanților Poporului (ARP)

30.01.2020

Ambasadorul României ES Dan Stoenescu s-a întâlnit astãzi cu domnul Souhaib Ouadhane, deputat…

Programul de lucru pe data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române

23.01.2020

Vă informăm că data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, este zi de sărbătoare…

Primirea Ambasadorului României Dan Stoenescu de către Președintele Republicii Tunisiene, Kais Saied

22.01.2020

Excelența Sa Dan Stoenescu, ambasadorul României la Tunis, a fost primit de Președintele…